10 důvodů proč číst náš blog?

26. únor 2017 / 

Spustili jsme pro vás nový zdroj pro načerpání praktických návodů, tipů, novinek, rad a ukázek z praxe. Microsoft Office 365 a svět cloudových řešení je na začátku jen prostor, který si potřebujete přizpůsobit podle sebe. A my vás chceme inspirovat, jak tento prostor využít přesně podle vašich potřeb v každé oblasti podnikání za pomoci následujících 10 INNOVATION One námětů.

 

Inspirace, jak zvládat digitální transformaci

Od počátku 21. století proběhlo několik revolucí: digitální, mobilní, sociální, pracovní atd., které zásadním způsobem změnily způsob, jak lidé spolupracují, komunikují, a dokonce částečně i jak myslí. Bez denního přístupu k internetu či sociálním sítím si dnešek už neumíme představit. Bereme to jako samozřejmost, která zcela organicky pokrývá naše potřeby. Jako by to tak bylo odjakživa, ačkoliv ještě před pár desetiletími lidé při komunikaci nepoužívali emaily, nesdíleli obrázky s každodenními tématy, a když se potřebovali sejit, domluvili si pevný čas a místo i několik dní dopředu. A nešlo to už s pomocí mobilu na poslední chvíli změnit.

Svět se změnil a budoucnost se děje právě teď. Do reality přicházejí nedávné sci-fi technologie, jako jsou umělá inteligence, strojové učení, bionizace lidí apod.

Předpokladem ke zvládnutí dnešních výzev je jednoznačně přesun k plně digitalizovaným společnostem a procesům, v nichž velkou část budou zastávat automatizované systémy. Prostřednictvím našich videí a tutoriálů vám pomůžeme na této cestě najít správný směr.

Návody, jak definovat své potřeby

„Chtěl bych, aby to umělo sít, péct, prodávat, aby se s tím jednoduše pracovalo, bylo to rychlé a nestálo to moc peněz. Kdy mi to můžete dodat?“ Na světě asi neexistuje takový partner, který by takto definované potřeby dokázal splnit.

Mnoho společností nedokáže úspěšně dokončit rozběhnutý projekt, protože nedokázalo na počátku rozpoznat své skutečné potřeby. A to stojí v důsledku spoustu neúčelně vynaloženého času a peněz.

Jako systémový integrátor a konzultační společnost zabývající se řízením projektů a implementací procesů vám ukážeme, jak rozpoznat své potřeby, utřídit je a dát jim priority. Teprve tak lze zahájit komunikaci s dodavatelem a projít úspěšně všemi stádii projektu, na jehož konci lze zavést požadované řešení v očekávané kvalitě a ceně. 

Návrhy na zlepšení výkonu jednotlivce, teamu, firmy

V praxi se často setkáváme s tím, že společnost XY používá pro dosažení svých cílů někdy i desítky firemních nástrojů a aplikací. Nezřídka se přepisují data z jedné obrazovky do druhé, protože systémy nejsou propojené nebo jsou špatně navržené. Manažer nemá představu o okamžitém výkonu svých podřízených.

Co říkáte na to rozpoznat, kde je problém, navrhnout a implementovat jednoduché opatření? Někdy stačí malá změna zaběhlých neefektivních procesů, nahrazení tří aplikací jednou, zjednodušení obrazovky s desítkami nepoužívaných políček. To jsou témata, která stále řešíme. Zavedení jednoduchých pravidel a metrik měření výkonu – to vše v relativně krátkém čase přináší okamžité zvýšení efektivity a tím i nárůst zisků.

Můžete se těšit na ukázky a témata ke zlepšení tak, jak se s nimi setkáváme při naší práci.

Optimalizace procesů zlepšujících komunikaci a spolupráci

Neefektivní proces, který vznikl na základě potřeb definovaných před moha lety. Zavedený do praxe předchozím vedením a udržovaný v chodu za pomoci náročné práce několika zaměstnanců.

K dodání služby nebo produktu je třeba mnoho dílčích kroků a metainformací sdílených ústně a v záplavě doprovodných emailů, ve kterých se po čase nikdo nevyzná.

Nejprve je třeba proces pojmenovat a popsat, pak se zamyslet nad jeho efektivitou a mírou chybovosti danou velkým podílem potřebných předání si v rámci jednotlivých kroků.

Pojďme to zjednodušit. Desítky textových informací lze třeba jednoduše nahradit jednou konkrétní frontou reprezentující uzlové místo procesu. Už se nestane, že by důležitá informace zanikla v nepřečteném emailu.

Vytvoření situačních scénářů

Jaká je současná situace firmy, jaké jsou předpoklady úspěchu, jaké cesty vedou k dosažení cílů? Svou vnitřní a vnější situaci si společnost v kolotoči řešení každodenních výzev většinou složitě uvědomuje. Reflexe a strategická analýza, to je náš obor. Dennodenně se setkáváme s firmami, hovoříme s jejími zaměstnanci, zjišťujeme potřeby a nedostatky, analyzujeme firemní procesy, identifikujeme konkurenční výhody, monitorujeme pozici na trhu.

Podělíme se s vámi o inspiraci, jak na to.

Automatizace a elektronizace procesů

Naskenuji dokument, udělám svou práci v aplikaci, pak to vyexportuji a pošlu emailem. Proč? Kolega si přečte komentář a s jistou chybovostí výstup mé práce zpracuje. A tak dál a dál. Proč, když to jde mnohem jednodušeji?

Proces lze zjednodušit, nastavit pravidla, kdy po splnění úkolu systém automaticky zajistí, že následující pracovník dostává data v definované struktuře a kvalitě, prezentovaná v jeho pracovním prostředí.

V brzké budoucnosti za nás spoustu z opakovaných činností zajistí umělá inteligence vytrénovaná na našich vlastních datech. Aby se to mohlo podařit, bude třeba umět převést většinu činností a procesů, které nevyžadují přidanou kreativitu, do plně digitalizované, automatizované podoby.

Zde očekáváme velké výzvy a chceme být u toho společně s vámi.

Tipy a triky zjednodušení každodenní agendy

Denní práce jednotlivců zahrnuje občas zbytečné kroky, které pro soustředění na podstatu svého byznysu většinou ani nedokážeme vnímat. Přineseme vám tipy a triky v podobě ukázek z praxe, kde jednoduché a malé změny dokáží přinést okamžitý efekt.

Inovace jako konkurenční výhoda

Jak již bylo řečeno, nacházíme se v období, kdy se vše mění a četnost změn exponenciálně akceleruje. Zavést proces, novinku, novou firemní aplikaci už nelze v horizontu dlouhodobého projektu. Dnes je třeba změny zavádět rychle a neustále. Dokončený projekt zadaný před rokem už nereflektuje aktuální situaci na trhu. Mezitím se mnoho podstatných věcí mohlo změnit a konkurence má k dispozici a zavádí do praxe levnější a efektivnější nástroje než my.

Inovaci jsme si dali do vínku. Rychlé a účelné inovace nám dovolují vytrvat v rychlém tempu současného vývoje. V našich článcích se chceme zaměřit, na příklady, jak a co inovovat. Podělíme se s vámi o praktické ukázky.

Office 365 v cloudu snadno a rychle

Microsoft Office 365 zcela změnil pohled na získání, evidenci a provozování software. Už není třeba pořizovat jednorázové licence, pro které je potřeba drahý a nákladný hardware s týmem odborníků starajících se o jeho podporu a rozvoj. Vše se přesunulo do cloudových řešení, které lze velmi jednoduše propojit s firemní infastrukturou. Takřka na jediný klik se otevírá přístup do vyspělého ekosystému aplikací pokrývajících všechny oblasti firemních potřeb. Nejsou třeba žádné náklady na údržbu, systém poskytuje přehlednou evidenci. Vím, kolik platím a jak budou moje náklady na software rozvržené v čase. Pokud se změnily požadavky na počet licencí, lze jednoduše „vypnout“ nepotřebné. Aplikace jsou neustále dostupné v aktuální verzi. Již nikdy nebude třeba řešit koexistenci čtyř pěti předchozích verzí aplikace v jedné firmě. Vše je okamžitě dostupné v plně kooperativním prostředí. Úroveň zabezpečení dat a komunikace je zpravidla zajištěna lépe, než může malá společnost s několika zaměstnanci docílit vlastními prostředky.

V této oblasti pro vás chystáme praktické návody a tipy, jak zefektivnit výkon a optimalizovat náklady pomocí cloudových řešení rodiny Office 365. Seznámíme vás s jednotlivými nástroji a pomůžeme zjistit, které jsou pro vaše potřeby ty vhodné.

Novinky z oblasti Office 365, Dynamics 365, Power BI

Potřebujete načerpat inspiraci, co je nového v rozsáhlém světě cloudových aplikací? Pokusíme se vám vždy připravit přehled novinek z této oblasti, ale hlavně, jak to vše lze efektivně využít v praxi. Vždyť k čemu je sebelepší nástroj, když netuším, jak jeho potenciál využít právě v mé situaci?

 

Takto to v Innovation One vidíme, a vás tak zveme ke sledování série našich článků a videí, kde se s vámi chceme podělit o témata z uvedeného desatera.

 

Váš INNOVATION One

  1. Inspirace, jak zvládat digitální transformaci
  2. Návody, jak definovat své potřeby
  3. Návrhy na zlepšení výkonu jednotlivce, teamu, firmy
  4. Optimalizace procesů zlepšujících komunikaci a spolupráci
  5. Vytvoření situačních scénářů
  6. Automatizace a elektronizace procesů
  7. Tipy a triky zjednodušení každodenní agendy
  8. Inovace jako konkurenční výhoda
  9. Office 365 v cloudu snadno a rychle
  10. Novinky z oblasti Office 365, Dynamics 365, Power BI

 

Jurka Jiří

Business Architect

Jiří je konzultant pro oblasti řízení vztahů se zákazníky (CRM),  navrhuje komplexní řešení od strategie, procesů až po IT systémy.   Je specialistou na produktové řady  Dynamics 365 a Office 365. Díky své dlouholeté praxi, dokáže propojit svět marketingu, obchodu a IT.

profil LinkedIn

Související články