07. listopad 2017

Jsme partnerem společnosti GDPR Služby

GDPR Služby je konzultační a servisní organizace orientovaná na poskytování služeb pro obce, města a příspěvkové organizace. Tým Innovation One má kompetence v celém spektru profesí, jako je IT, řízení procesů, právo, bezpečnost atd.

Oproti tomu tým GDPR – Služby  s.r.o. se velmi dobře orientuje zejména v prostředí obcí, měst a příspěvkových organizací. Propojením těchto dvou firem v rámci partnerství vznikla silná dvojice ekonomicky spojených firem, které jsou součástí Galileo Corporation s.r.o. s dostatečným zastoupením všech kompetencí pro poskytování služeb v nově se rozvíjející oblasti GDPR. (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES)“