Dokážeme změnit modely řízení organizace, nebo jejích části. Součástí můžou být změny ve struktuře organizace.