Ve fázi nasazení procesů realizujeme nasazení do ostrého provozu a s tím spojený dohled.